ProSciEditing:
Tworzenie wykresów

W dzisiejszych czasach coraz więcej wymaga się od naukowców czytelności i przejrzystości wyników. Zrozumiały tekst artykułu to jeden sposób na zapewnienie tej przejrzystości, a efektywna prezentacja prezentacja wyników za pomocą tabel i wykresów to drugi sposób. Możemy Państwu pomóc również przy tworzeniu wykresów do Państwa artykułu czy prezentacji multimedialnych.

Czasami wystarczą proste wykresy stworzone w arkuszuy kalkulacyjnym — ale tylko czasami. Po pierwsze, wiele renomowanych czasopism wymaga określonych formatów wykresu, których nie zapewniają arkusze kalkulacyjne (np. TIFF, EPS czy PDF). Po drugie, tworzenie profesjonalnych wykresów wymaga zaawansowanej wiedzy z pogranicza analizy danych, informatyki i wizualizacji danych.

Współpracujemy ze specjalistami, którzy taką wiedzę posiadają. Dlatego możemy pomóc Państwu stworzyć przeróżne profesjonalne wykresy, ale też możemu Państwu pomóc opracować pomysł, w jaki sposób Państwa dane przedstawić na wykresach.

Wykresy tworzymy w środowisku R.

Przykładowe wykresy

Wykres kratowy (TIFF)

Wykresy kratowe bardzo często przydają się w artykułach naukowych, bowiem pozwalają pokazać dużo danych w ustrukturyzowanej, łatwej do zrozumienia postaci. Na tym wykresie widzimy zmieniającą się liczbę bibliotek w województwach na przestrzeni kilku lat. Dane pochodzą z GUS.

Wykres kropkowy (TIFF)

Są dwa rodzaje wykresu kropkowego. Ten został zaproponowany przez Williama Clevelanda jako alternatywa do wykresu kolumnowego. Wykresy kropkowe coraz częściej pojawiają się w artykułach naukowych.

Wykres współrzędnych równoległych (PDF)

Ten nietypowy wielowymiarowy wykres może się przydać, gdy chcemy pokazać struktury w danych pogrupowanych wielowymiarowych. Ten przykład pokazuje niewielki wykres ukazujący długość i szerokość płatków i działek kielicha dla trzech odmian kosaćca.

Wykres pudełkowy (PDF, inna wersja)

Wykres pudełkowy pokazuje rozkład zmiennej. Tutaj widzimy rozkład czterech zmiennych trzech odmian kosaćca. Zwykle tworzy się pionowe wersje tego typu wykresu, ale wersja pozioma pomaga efektywniej porównać rozkłady dla odmian, a także nie musimy pisać nazw odmian pod kątem.

Wykres piramidowy (back-to-back plot) (PDF)

Wykres ten jest powszechnie używany do wizualizacji struktury płci i wieku w populacji. Można go też używać w innych przypadkach, jak na niniejszym przykładzie, który pokazuje podział próby 592 studentów statystyki na płeć i różne kolory oczy oraz włosów. Źródło danych.

Mini-wykresy przebiegu w czasie (PDF, inna wersja)

Zaproponowany przez Edwarda Tuftego w książce Beautiful evidence, wykres ten (ang. sparklines pokazuje przebieg zmiennych w czasie. Tutaj mamy przebieg dwóchzmiennych pogodowych i dwóch zmiennyhh reprezentujących zanieczyszczenie powietrza od maja do września 1973 r. w Nowym Yorku. Źródło danych.

Hybryda (PDF)

Konstrukcja ta łączy tabelę z wizualizacją. Ten akurat wykres porównuje spalanie (w milach przejechanych na galonie paliwa) siedmiu modeli Mercedesa i siedmiu innych marek (wszystkie modele pochodzą z lat 1973-74). Źródło danych: pismo Motor Trend z 1974 r.; dane są dostępne w zbiorze mtcars z pakietu datasets w środowisku R.

Wykres słupkowy Tufte'go (PDF, inna kolorystyka)

Jest to specyficzny układ zwykłego wykresu słupkowego, również zaproponowany przez Edwarda Tuftego w książce The Visual Display of Quantitative Information. Ideą jest zminimalizowanie niepotrzebnych elementów graficznych na wykresie, tak by przedstawiał on przede wszystkim dane i struktury w nich. Źródło danych.