ProSciEditing:
Tłumaczenia naukowe

Jak i co tłumaczymy?

Tłumaczymy teksty naukowe z języka polskiego na język angielski w zakresie szeroko rozumianych nauk rolniczych, biologicznych, medycznych i ekonomicznych oraz pokrewnych obszarów.

Staramy się, by tłumaczony tekst był zwięzły i dynamiczny, spójny i napisany dobrym stylem. Mimo że nasi tłumacze i redaktorzy mają duże doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych w języku angielskim, dbają o ciągły rozwój swoich umiejętności.

Tłumaczymy i redagujemy m.in.:
— artykuły naukowe
— streszczenia (np. na konferencje)
— prezentacje
— listy przewodnie (cover letters)
— odpowiedzi na recenzje

Nasza oferta korekty językowej tekstów anglojęzycznych będzie z kolei przydatna tym z Państwa, którzy preferują samodzielne pisanie tekstów po angielsku.

Redagowanie tekstów w języku angielskim różni się od sposobu ich tworzenia w języku polskim. Dlatego w trakcie tłumaczenia zwracamy szczególną uwagę na strukturę tekstu. Zdarza się, że proponujemy dość duże zmiany, np. w kolejności akapitów, dodaniu bądź usunięciu mniejszych czy większych fragmentów.

Po wstępnym tłumaczeniu robimy korektę tekstu. Jest ona szczególnie istotna, ponieważ w języku angielskim pisze się inaczej niż w języku polskim i bezpośrednie (zdanie po zdaniu) tłumaczenie tekstu naukowego często kończy się jego odrzuceniem przez czasopismo jako trudnego do zrozumienia czy źle napisanego. Dlatego tak bardzo dbamy nie tylko o organizację i logikę tekstu, ale też o każdy akapit, każde zdanie i każde słowo.

Pracując nad tekstem, ściśle współpracujemy z klientem. Tłumaczenie tekstów naukowych wymaga szeregu kompetencji, a przede wszystkim doskonałej znajomości obu języków i sztuki pisania tekstów naukowych w języku docelowym. Rzadko kiedy tłumacz ma zaawansowaną wiedzę z zakresu tłumaczonego tekstu naukowego, zatem w tym aspekcie często korzystamy z wiedzy autorów tekstu: dzięki temu możemy Państwu zaoferować tłumaczenia naukowe najwyższej jakości.

Etapy tłumaczenia:

  1. Po otrzymaniu artykułu do tłumaczenia, zaczynamy od analizy tekstu, często doprecyzowując szczegóły z autorem. Określamy ramy czasowe i koszt wykonania usługi. Prosimy Państwa o przesłanie kilku artykułów w języku angielskim na dany temat: pozwolą one tłumaczowi zapoznać się z terminologią charakterystyczną dla zagadnienia, którego dotyczy tekst. Jest to również właściwy moment na przekazanie przez Państwa wszelkich uwag i oczekiwań, tak by zostały one uwzględnione już podczas pierwszego wstępnego tłumaczenia.

    Z doświadczenia wiemy, że im więcej czasu i uwagi poświęcimy temu etapowi, tym dalsza praca będzie przebiegała sprawniej, a efekt końcowy – przetłumaczony artykuł - będzie dobrze napisany.
  2. Otrzymujecie Państwo pierwszy szkic tłumaczenia, wymieniamy uwagi, zarówno na temat treści, jak i sposobu przełożenia tekstu źródłowego na język angielski.
  3. Przetłumaczony tekst poddajemy korekcie, właściwej dla tekstów anglojęzycznych.
  4. Po uzyskaniu odpowiedzi ostatecznie dopracowujemy tekst; etap ten czasami wymaga konsultacji z autorami.