ProSciEditing:
Korekta językowa

Jak wygląda nasza korekta?

Nasza usługa korekty tekstów naukowych napisanych w języku angielskim skierowana jest do naukowców z całego świata (sprawdź). Robiąc korektę tekstu, kierujemy się tymi samymi zasadami, co przy tłumaczeniu: poprawiamy gramatykę, ortografię i interpunkcję oraz pracujemy nad stylem i logiką tekstu.
Jakość artyułu napisanego w języku obcym jest niezwykle ważna, ponieważ źle napisany tekst nie tylko wskazuje na to, że autor nie zna języka, ale niestety równie często sugeruje (zwykle niewłaściwie), że autor nie potrafi dobrze przedstawić swoich myśli, wyciągać wniosków, a co gorsza — że nie do końca wie, o czym pisze.

Korektę prowadzimy w kilku rundach, których liczba zależy od tego, jak tekst jest napisany. W przypadku dobrze napisanych tekstów zwykle wystarczają dwie-trzy rundy. Jednak tekst napisany trudnym do zrozumienia językiem może potrzebować o wiele więcej rund. Od Państwa zależy, czy mamy tylko poprawić błędy gramatyczne i ortograficzne (do czego zdecydowanie Państwa zniechęcamy), czy też popracować nad stylem i płynnością tekstu.
Należy pamiętać, że nie tylko błędy językowe sprawiają, że tekst wydaje się niepoprawnie napisany — wystarczą niezręczny czy nietypowy styl, brak logicznych powiązań między kolejnymi zdaniami, użycie nietypowych (np. przestarzałych, zbyt potocznych czy zbyt formalnych) słów. Ważne jest, by tekst wyglądał, jakby został napisany po angielsku, a nie jak tłumaczenie na angielski.

Pracujemy m.in. nad:
— artykułami naukowymi
— streszczeniami (np. na konferencje)
— prezentacjami
— listami przewodnimi (cover letters)
— odpowiedziami na recenzje

Tłumaczenie czy korekta?

Z jednej strony tłumaczenie może się Państwu wydać droższe niż korekta — ale będzie tak tylko wtedy, gdy tekst w języku angielskim będzie naprawdę dobrze napisany. Jeżeli tekst będzie tak słabo napisany po angielsku, że nie będziemy w stanie zrozumieć wielu jego fragmentów, korekta może okazać się zdecydowanie droższa niż tłumaczenie. Nie dajemy bowiem Państwu gwarancji, że jednorazowa korekta wystarczy dla takich tekstów - możemy potrzebować wielu rund, żeby tekst zrozumieć i nadać mu odpowiednią formę.
W takim przypadku zdecydowanie wolimy przetłumaczyć tekst - i nam będzie łatwiej, i Państwo na tym skorzystają, z wielu powodów: tłumaczenie zajmie nam mniej czasu; łatwiej będzie nam uzyskać zadowalający efekt (tłumacząc, od razu tłumaczymy jak najlepiej, choć potem oczywiście robimy zwykle dwie korekty naszego tłumaczenia); w ostateczności koszty tłumaczenia będą niższe niż koszty wielokrotnej korekty.

Jeżeli zaś tekst jest napisany dobrym językiem i znają Państwo dobrze fachową terminologię, zdecydowanie wolimy zrobić korektę. Mając do dyspozycji dobrze napisany tekst, możemy skupić się na jego subtelnościach, takich jak dobry i urozmaicony styl, różnorodność konstrukcji, płynność i logika tekstu itp.

W podsumowaniu, jeżeli jesteście Państwo w stanie dobrze napisać tekst po angielsku, lepiej poprosić nas o korektę tekstu w języku angielskim. Natomiast jeżeli tekst będzie napisany słabym angielskim, tak że będzie w nim wiele błędów, a my korektor będzie miał problemy ze zrozumieniem poszczególnych zdań — wtedy zdecydowanie lepiej poprosić o tłumaczenie tekstu.

Rodzaje korekty: