ProSciEditing: Blog

Literatura naukowa – dobrym nauczycielem?


Bardzo często słyszymy, że literatura naukowa jest doskonałym nauczycielem. Ile jest prawdy w tym stwierdzeniu?.

Trochę prawdy w nim jest – ale tylko trochę. Prawdziwe natomiast będzie następujące stwierdzenie: dobrze napisana literatura naukowa jest doskonałym nauczycielem!

Literatura jako materiał do nauki?

Niestety, problem w tym, że zdecydowana większość artykułów naukowych nie jest dobrze napisana, a spora część jest wręcz napisana bardzo źle. Ktoś, kto świetnie zna język angielski i potrafi dobrze pisać, rozróżnia dobrze i źle napisane teksty. Ale ktoś, kto się dopiero uczy posługiwać tym językiem, będzie miał z tym problem.

Może więc powinniśmy sięgać wyłącznie po teksy napisane przez autorów anglojęzycznych? W gruncie rzeczy myśl ta wydaje się raczej naturalna – ale i to nie będzie dobrym rozwiązaniem. Czy każdy Polak świetnie pisze po polsku? To samo dotyczy języka angielskiego.

Czy zatem warto się uczyć pisać po angielsku, czytając literaturę?

Co zatem zrobić? Najlepiej czerpać wiedzę z tekstów, które niemal na pewno są dobrze napisane. Oto trzy propozycje.

Richard Dawkins przedstawia szereg świetnie napisanych tekstów w książce „The Oxford Book of Modern Science Writing". Co prawda są to głównie teksty napisane przez fizyków, ale często są one napisane tak przyjemnie, że nawet brak wiedzy domenowej nie stanowi problemu. Czyta się z przyjemnością.

Nature, Science i podobne czasopisma publikują wiele artykułów napisanych nie przez naukowców, ale przez ich dziennikarzy. Teksty te potrafią być naprawdę świetnie napisane, lekkim językiem. Nie znaczy to, że należy naśladować tak lekki język (choć nieraz nie zaszkodzi) – ale można się wiele nauczyć.

Warto też czytać niektóre książki o pisaniu po angielsku, np. takich autorów jak Roy Peter Clark, Helen Sword, Williama Zinssera czy Stevena Pinkera. Z jednej strony, dowiemy się z nich wiele ciekawych rzeczy o pisaniu po angielsku. Z drugiej, są to książki naprawdę świetnie napisane.

W podsumowaniu: uczmy się pisać po angielsku z dobrze napisanej literatury.

24 czerwiec 2020