ProSciEditing:
Specjalistyczne tłumaczenia polsko-angielskie artykułów
i tekstów naukowych

Z dniem 15 lipca 2019 r. kończymy działalność związaną z tłumaczeniami i korektą tekstów i nie przyjmujemy nowych tekstów.